Öğrenci Affı Bekleyen Öğrenciler Seslerini Bütün Platformlarda Duyuruyor

MECLİS'TEN BİR ÖĞRENCİ AFFI YASASI BEKLEYEN BİNLERCE GENÇ KAMUOYUNA SESLERİNİ DUYURMAYA BAŞLADI. ÖĞRENCİ AFFI İÇİN ŞİMDİ GÖZLER MECLİSE ÇEVRİLDİ 

Öğrenci af yasasının düzenlenerek yürürlüğe girmesini heyecanla ve umutla bekleyen binlerce öğrenci TBMM gündemini dikkatle takip ediyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in konu ile ilgili Meclis'e sunduğu yasa teklifi büyük heyecan yarattı. Lisans ve önlisans seviyesinde olup gerek ekonomik gerekse psikolojik nedenlerden ötürü üniversiteden kayıtlarını sildirmek zorunda kalan, YÖK'ün belirlediği azami öğrenim süresi nedeniyle lisansüstü ve doktora seviyesinde kayıtları silinen ve ayrıca bir yüksek öğrenim programına yerleştirildikleri halde kayıtlarını yaptırmayıp ancak sonrasında pişman olan binlerce çaresiz genç insan önceki yıllarda çıkan öğrenci affına benzer bir af yasasının Meclis'de ele alınmasını talep ediyor. 



Binlerce gencin hayatını yeniden şekillendirecek olan bu yasanın kabulü ile kanayan bir yaranın da iyileşmesi sağlanacak. CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer'in konu ile ilgili TBMM'ye sunmuş olduğu bir öğrenci affı yasa teklifi ile umutlanan öğrenciler seslerini tüm vekillere duyurmaya çalışarak kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Sosyal medya aracılığı ile biraraya gelerek birlikte çalışmaya başlayan öğrenciler bu yasa teklifinin milli eğitim komisyonunda ivedilikle gündeme alınarak görüşülmesini yahut bu teklife benzer içerikte bir yasanın düzenlenerek yürürlüğe girmesini talep ediyorlar. 


                           
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

Ömer Fethi Gürer'in verdiği söz konusu teklif şudur: 


GEÇİCİ MADDE 80- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü Öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler, hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları koşuluyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Yorumlar

  1. Chpli ömer fethi gürer beyin TBMM ye sunduğu öğrenci affı yasası teklifinin ivedilikle milli eğitim komisyonunda görüşülerek yasalaşmasını istiyoruz. Bizler sadece yeni bir öğrenci affı yasası istiyoruz önceki yıllarda çıkmış olan yasalara benzer.

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Öğrenci Affı Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Mecliste Öğrenci Affını Gündeme Taşıdı